ENHVER HAR RETT TIL

På innsiden av Norges første klimasøksmål

Har Norge et rettsvern mot ødeleggelser av samfunnets grunnlag?

Hvor går skillet mellom juss og politikk?

Er den rekordhøy norske tilliten berettiget i lys av en eskalerende klimakrise?

Et unikt innblikk i Norges første klimasøksmål, der Natur & Ungdom og Greenpeace saksøkte Den norske stat for tildeling av oljelisenser i Barentshavet.

Vi som bor i Norge har rekordhøy tillit til at velferdsstaten beskytter oss. Samtidig er livsgrunnlaget vårt og naturens mangfold truet av global oppvarming. Norge bidrar til dette som verdens syvende største eksportør av CO2. Klimasøksmålet stiller viktige spørsmål om kommende generasjoner og natur har noe rettsvern i Norge?

Share This