«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.” (Norges Grunnlov § 112)

ØNSKER DU Å VISE ELLER SPRE FILMENE?

Det kan være i ditt nærmiljø, skole, arbeidsplass eller på en lokal kino. Kanskje ønsker du en visning eller arrangement med noen som kan mye om saken eller var involvert i søksmålet? Vi kan hjelpe deg! Ta kontakt på: climatetrilogy@gmail.com

SAKEN

I oktober 2016 ble Den norske stat saksøkt av Greenpeace og Natur og Ungdom for å tildele nye lisenser for oljeboring i Barentshavet. Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet som partshjelpere og søksmålet fikk bred støtte.

Miljøorganisasjonene mente at tildelingene er i strid med miljøparagrafen (Grunnloven § 112) – som har til hensikt å sikre vår og framtidige generasjoners rett til et levelig klima.

Norge har signert Parisavtalen, og er dermed forpliktet til å jobbe for å holde global oppvarming under 1,5 grader. De nye utvinningstillatelsene er de første som tildeles i et nytt område på norsk sokkel på over 20 år, og bidrar til å ta oss forbi oppvarmingsmålet. Norge er allerede verdens syvende største eksportør av CO2. 

Likevel tapte organisasjonene saken mot staten. Høyesterett mente enstemmig at tildelingen av oljelisenser i Barentshavet i 2016 ikke var brudd på miljøparagrafen. Det ble dog dissens da et mindretall på fire dommere mente de fulle konsekvensene av klimagassutslippene burde vært utredet, inkludert utslipp fra forbrenning i utlandet. Flere jussprofessorer gikk ut i media og mente at dommen i praksis medfører at det er umulig å benytte §112 i klimasaker.

Døren er stengt for klimasaker i Norge. Når domstolene abdiserer, er spørsmålet overlatt til historiens dom. Den kjenner vi ikke. Den kan bli streng.

(Jussprofessor Hans Petter Graver)

ØNSKER DU Å ENGASJERE DEG I KLIMAKAMPEN?

Sett press på politikerne!

Dette er Politikk, ikke Juss” (Fredrik Sejersted – Regjeringsadvokaten)

 

Her er et utvalg organisasjoner du kan engasjere deg i:

Natur og Ungdom er en norsk miljøvernorganisasjon for ungdom som arbeider for lavere klimagassutslipp og bevaring av norsk natur.

Greenpeace  er en internasjonal miljøorganisasjon som er både økonomisk og politisk uavhengig. 

Norges Naturvernforbund er landets eldste natur- og miljøvernorganisasjon, grunnlagt i 1914.

Besteforeldrenes Klimaaksjon vil bidra til at deres barnebarn og deres etterkommere skal arve en jord i økologisk balanse.

Extinction Rebellion Norge søker å legge press på politikere gjennom ikke-voldelig aktivisme og sivil ulydighet. 

Framtiden i våre hender  er en frivillig organisasjon som arbeider for et grønt forbruk og en rettferdig fordeling av verdens ressurser.

Miljøagentene barnas miljøvernorganisasjon!

Bli informert om kommende visning og arrangementer

REGISTRER DEG HER FOR Å HOLDE DEG OPPDATERT
Share This